Nastavení soukromí
Náš web potřebuje pro svou správnou funkci soubory cookies, které využívá k technickým a analytickým účelům. Souhlasíte s jejich použitím?

Regulamin

1. DOSTAWCA
Computer Media s.r.o., z siedzibą Olomoucká 4630/28, 796 01, Prostějov. Dostawca jest zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, wkład 45573.
ID: 26919974
Steuernummer: CZ26919974
zwana dalej „dostawcą”
e-mail: info@computermedia.cz
tel: +420 582 302 666

2. PODSTAWOWE USTALENIA
Zainteresowany zakupem, wzgl. Kupujący jest w tym tekście określany jako „klient”.
Operatorem serwisu https://www.nerfmarket.pl jest DOSTAWCA.
Lista towarów na stronie https://www.nerfmarket.pl to katalog towarów powszechnie dostarczanych. Dostawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towarowych. Dostępność towarów dla każdego produktu jest pokazana w widoku szczegółowym.
W celu złożenia zamówienia klient dokonuje wyboru towaru, należycie wypełnia formularz zamówienia i wysyła zamówienie.
Przesłane zamówienie towaru jest propozycją zawarcia umowy kupna. Zamówienie służy również do rezerwacji towaru.
Klient ma możliwość sprawdzenia ceny towaru przy poszczególnych pozycjach towarowych.
Cena za przesyłkę, opakowanie, transport i wszelkie inne opłaty wyświetlana jest bezpośrednio w zamówieniu przed jego potwierdzeniem. W tym momencie klient ma możliwość potwierdzenia lub anulowania zamówienia.
Cena towaru w zrealizowanym zamówieniu będzie dokładnie odpowiadać końcowej cenie towaru na fakturze.
Klient może sprawdzić stan każdego zamówienia na stronie https://www.nerfmarket.pl, o ile jest zarejestrowany. Jeżeli klient podał swój adres e-mail, wówczas otrzyma również informację o zmianie statusu realizacji zamówienia w formie przesłanej wiadomości e-mail.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA
Na podstawie rejestracji klienta dokonanej na stronie internetowej, klient może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika klient może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, klient może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
Rejestrując się w serwisie internetowym i zamawiając towar, klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez klienta w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru Sprzedawca uważa za prawidłowe.
Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
Klient nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.
Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli klient nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 12 miesięcy lub jeśli klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna.
Klient przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.


4. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA
Klient może anulować zamówienie bez podania przyczyny do momentu potwierdzenia zamówienia przez dostawcę. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą mailową na adres e-mail klienta lub poprzez zmianę statusu realizacji zamówienia w systemie zamówień, gdzie każde zamówienie jest utrzymywane pod unikalnym kodem.


5. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ DOSTAWCĘ
Dostawca może anulować zamówienie do czasu jego realizacji. Jeśli dostawca anuluje zamówienie, zwykle podaje przyczynę braku możliwości dostarczenia zamówienia. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry przez Klienta za pomocą którejkolwiek z metod płatności on-line, a Dostawca anuluje takie zamówienie przed dostawą towaru, wówczas Dostawca zwróci Klientowi pełną kwotę w terminie 30 dni.


6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient ma prawo odstąpić od umowy / zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Data odbioru towaru oznacza datę fizycznego odbioru towaru od przewoźnika lub w miejscu wydania. Następnym dniem po odebraniu towaru przez klienta jest pierwszy dzień 14-dniowego okresu. Na skutek odstąpienia od umowy następuje rozwiązanie umowy. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni, koszt zwrotu towaru ponosi klient. W wyniku odstąpienia od umowy dostawca zwróci klientowi otrzymane od niego środki.


7. WYSYŁKA TOWARÓW
Zgodnie z wyborem klienta towar zostanie wysłany firmą transportową podczas składania zamówienia lub klient może go odebrać w siedzibie firmy, jeśli e-sklep na to pozwala. Wszystkie opłaty za transport towaru do klienta są określane ilościowo w zamówieniu. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat ani kosztów wysyłki.

8. CZAS DOSTAWY
Zamówione towary zostaną dostarczone tak szybko, jak to możliwe, w zależności od ich dostępności i możliwości operacyjnych dostawcy. Towar oznaczony jako „na stanie” przetwarzamy zazwyczaj w ciągu 1-5 dni roboczych. Towar oznaczony jako „przygotowujemy” zostanie zrealizowany w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru na magazyn. Towar oznaczony jako „niedostępny” zostanie zrealizowany w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu ponownego wprowadzenia towaru do magazynu. Dostawa towarów, które nie są natychmiast dostępne, może trwać od tygodni do miesięcy, w zależności od daty dostawy od producenta. Data magazynowania towaru oznaczona jako „Brak w magazynie” jest zwykle wyświetlana klientowi w szczegółach produktu.


9. SPOSÓB TRANSPORTU
Jeżeli w zamówieniu wybrano odbiór osobisty towaru, wówczas transport pod wskazany adres zapewnia dostawca na terenie całej Republiki Czeskiej i Słowacji. Dostawca jest w stanie wysłać towar do innych krajów UE lub do innych krajów świata. W takim przypadku nie obowiązują jednak warunki przewozu określone w zleceniu i są one powiększone o cenę przesyłki przewoźnika w ramach międzynarodowego cennika przewoźnika. Cena zależy wtedy od docelowego kraju klienta.


10. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA TOWAR
Klient ma kilka możliwości uiszczenia ceny zakupu towaru. Towar można opłacić w całości gotówką przy odbiorze w miejscu dostawy za pośrednictwem usługi dostawy umownej, płatnością kartą kredytową w momencie składania zamówienia lub przelewem ceny zakupu na konto dostawcy pod odpowiednim symbolem zmiennym identyfikującym płatność, przed wysłaniem towaru. Klienci kontraktowi, szkoły, partnerzy biznesowi i dystrybutorzy kontraktowi mają możliwość zakupu z 14-dniowym terminem płatności faktury.


11. DOKUMENT PODATKOWY
Dokument podatkowy zostanie wysłany wraz z towarem znajdującym się w przesyłce.


12. ODBIÓR TOWARU
Zalecamy sprawdzenie towaru natychmiast po otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru zalecamy spisanie w obecności przewoźnika protokołu uszkodzenia przesyłki, ułatwi to ewentualne reklamacje. Klient podpisując list przewozowy przewoźnikowi wyraża zgodę na przyjęcie towaru i potwierdza, że ​​dotarł on w stanie nienaruszonym mechanicznie.

Przed podpisaniem dokładnie sprawdź opakowanie i sam towar.


13. NIEAKCEPTOWANIE TOWARU PRZEZ KLIENTA
Jeżeli klient nie odbierze od przewoźnika lub osobiście nie opłacił zamówionego towaru przez klienta, a także nie odebrał od przewoźnika lub osobiście towaru z rozpatrzonej reklamacji, to towar ten zostanie zwrócony przez przewoźnika Dostawcy. W takim przypadku Dostawca informuje Odbiorcę o braku akceptacji, a następnie proponuje Odbiorcy ponowną próbę dostarczenia towaru na koszt Dostawcy. Jeżeli klient nie odbierze towaru po raz drugi, towar zostanie zwrócony Dostawcy przez przewoźnika. W takim przypadku Dostawca ponownie powiadomi klienta i przechowa towar w swoim magazynie i podejmie kolejną próbę dostarczenia towaru do klienta tylko na życzenie klienta, przy czym klient ponosi koszty trzeciej i każdej kolejnej próby dostawy (tj. Głównie za przesyłkę i zwrot). w całości z góry.


14. KOMUNIKACJA MIĘDZY KLIENTEM A DOSTAWCĄ
Dalsza komunikacja między dostawcą a klientem odbywa się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, chyba że strony uzgodnią inaczej.

15. REKLAMACJE
W przypadku stwierdzenia przez Klienta w okresie gwarancji, że wada zakupionego towaru nie była spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem, a wadą samego towaru, przysługuje mu prawo reklamacji towaru w okresie gwarancyjnym.
Ze względu na specyfikę większości sprzedawanych produktów zalecamy natychmiastowe sprawdzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych, gdyż zużycie mechaniczne (zarysowania, uszkodzenia lakieru i nadruku, zużycie elementów mechanicznych itp.) Jest naturalną konsekwencją użytkowania i nie może być uznane za wadę produktu po długim czasie od dostawy.
W przypadku demontażu, odkręcenia, modyfikacji lub dostrojenia przez użytkownika, w tym malowania, klient traci prawo do gwarancji!
Dostawca oceni zasadność reklamacji z tytułu wady towaru i po dokonaniu oceny powiadomi klienta telefonicznie lub mailowo o sposobie załatwienia reklamacji. Następnie nowy lub naprawiony towar zostanie wysłany do klienta za pośrednictwem przewoźnika lub w inny sposób udowodniony. Termin załatwienia reklamacji to trzydzieści dni.
Klient, który nie kupuje towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Klient może odstąpić od umowy, powiadamiając dostawcę drogą elektroniczną na adres e-mail info@computermedia.cz lub pisemnie do siedziby lub pisemnie bezpośrednio w siedzibie dostawcy.
Po odstąpieniu od umowy Dostawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłacone kwoty nie później niż 30 dni od odstąpienia od umowy. Kwota pieniężna zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta zgodnie z umową z Klientem.
Jeżeli klient już odebrał i przyjął towar, odsyła go z powrotem do siedziby dostawcy, gdzie dostawca bez zbędnej zwłoki ocenia stan zwracanego towaru. Aby zwrócić pełną kwotę, towar musi zostać zwrócony dostawcy w stanie nieuszkodzonym, nieuszkodzonym, kompletnym wraz z akcesoriami i wszystkimi dostarczonymi częściami (np. Płyty CD, DVD, plakaty itp.) Oraz w przypadku towarów zapakowanych łącznie z oryginalnym opakowaniem (nośniki itp.).
Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko do momentu wysłania towaru. Jednak przed odstąpieniem od umowy dostawca jest zawsze zobowiązany do skontaktowania się z klientem w celu uzgodnienia dalszych działań.
W przypadku zwrotu towaru do dostawcy w stanie innym niż nienaruszony, klient zobowiązany jest do zwrotu w szczególności kosztów związanych z przywróceniem towaru do stanu pierwotnego oraz uszkodzenia towaru. Zwrot tych kosztów i szkód nastąpi po cenie zakupu, która jest zwracana przez dostawcę w przypadku odstąpienia od umowy, jest odpowiednio pomniejszona o te koszty i odszkodowanie.
Jeżeli klient nie odbierze towaru od przewoźnika z wypełnionej reklamacji, uważa się, że procedura reklamacyjna została zakończona z dniem niedostarczenia towaru przez przewoźnika.


16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych. O zmianie warunków poinformują w odpowiedni sposób na stronie internetowej oraz w swoich lokalach co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie nowych warunków handlowych.


W przypadku szczegółowych pytań dotyczących warunków handlowych prosimy pisać na adres e-mail info@computermedia.cz.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1.9.2020.
Regulamin | nerfmarket.pl
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"37","povinne":"Pozycja obowi\u0105zkowa","neopravnen":"Brak uprawnie\u0144 do przeprowadzenia \u017c\u0105danej operacji. Nale\u017cy sprawdzi\u0107, czy jeste\u015b nadal zalogowany i masz aktywne prawo dost\u0119pu.","ok":"OK","storno":"Anuluj","odstraneni":"Usu\u0144","nacitani":"Plik si\u0119 \u0142aduje, prosz\u0119 czeka\u0107...","ano":"Tak","ne":"Nie","form_uspech":"Zmiany zosta\u0142y pomy\u015blnie zapisane","form_neuspech":"Zmiany nie zosta\u0142y zapisane. Nale\u017cy poprawi\u0107 wskazane b\u0142\u0119dy i powt\u00f3rzy\u0107 operacj\u0119.","dalsi":"Nast\u0119pne","hledat":"wyszukaj","odpocet_den":"dni","odpocet_hodina":"godziny","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sec","odpocet_konec":"Wydarzenie si\u0119 sko\u0144czy\u0142o"}
https://www.nerfmarket.pl/
https://www.nerfmarket.pl/obchodni-podminky?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
W ciągu minut nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu. Potrzebujesz więcej czasu?
Długotrwała bezczynność spowodowała automatyczne wylogowanie z systemu
Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?

Rejestrować się

Chcę się zarejestrować!